fbpx Skip to content

Přírodu dětem. Znovu.

Programy zaměřené na nácvik seberozvoje a zlepšení zdraví.

0 %
času tráví děti uzavřené v budovách nebo dopravním prostředku
0 minut
je průměrná týdenní doba strávená hraním venku
0 hodin
stráví děti u obrazovek ještě než začnou chodit do mateřské školy

Děláme přírodu zábavnou

Zaměřujeme se na to, aby děti trávily více času v přírodě. Nejen, že má příroda pozitivní účinky na dýchací onemocnění, příroda je také velmi prospěšná pro děti s poruchou pozornosti. Pobyt v přírodě děti zklidní, pomáhá s koncentrací pozornosti, snižuje agresivitu. Podporujeme také na ekologickou gramotnost dětí. Diskutujeme dopad klimatických změn na člověka a roli, která každému z nás náleží.

Proč v přírodě

V přírodě, ať už je to les nebo louka, je prostor zastavit se, všímat si sám sebe, být bdělý k sobě samému, vědomě se pozorovat. Děti i adolescenti zjistí, jak se cítí, nad čím přemýšlí, jaké mají potřeby. Zjistí, co vlastně potřebují k tomu, aby svoje tělo a hlavu zvládly zklidnit.

V dnešní době jsou děti neustále obklopeny a zaměstnány nekonečným množstvím podnětů města. Klid přírody nabízí možnost se od těchto podnětů vzdálit a vnímat pouze samy sebe, přirozené zvuky, vůně a taktilní vjemy (např. mech pod dlaněmi). Takové prostředí dovoluje větší všímavost k sobě samému - dovednost, kterou děti mají, ale v dnešní době nemají prostor ji rozvíjet.

Neposkytujeme zdravotnické služby.

Nabízíme

Workshopy

Víkendy

Přihlašte se do našeho newsletteru